Diplomski rad Bojana Besednika

Građevinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
  Katedra za puteve, železnicu i aerodrome

Diplomski rad

Master plan aerodroma Divci-Valjevo sa idejnim
         rešenjem manevarskih površina
Kandidat : Bojan Besednik
Beograd 2013. godine.