KONTAKT

 

Aeroklub Valjevo


Operater aerodroma: Predrag Milošević 066/ 221 176
Predsednik: Slobodan Andrić 065/ 237 8940
Potpresednik kluba: Vladan Krstić 064/ 807 6024
Sekretar kluba: Rade Manojlović 063/ 898 5357

Članovi upravnog odbora AK Valjevo:
1. Slobodan Andrić
2. Predrag Milošević
3. Vladan Krstić
4. Nenad Isaković
5. Nataša Marković
6. Dragan Stojanović
7. Slobodan Rajević

Podaci AK Valjevo
Matični broj: 07135823
Šifra delatnosti: 9312
PIB: 101899823

Poslovni račun AK Valjevo:
Raiffeisen Bank: 265 3300310007991 93