KONTAKT

 

Aeroklub Valjevo


Predsednik: Slobodan Andrić 065/ 237 8940
Zakonski zastupnik: Olivera Knežević 063/ 281 875
Upravnik aerodroma: Milivoj Petrović 064/ 144 0177

Članovi upravnog odbora AK Valjevo:
1. Slobodan Andrić
2. Predrag Milošević
3. Nataša Marković
4. Dragan Stojanović
5. Slobodan Rajević

Članovi nadzornog odbora AK Valjevo:
1. Dragiša Simeunović
2. Violeta Stevanović Marković
3. Ljiljana Petrić

Podaci AK Valjevo
Matični broj: 07135823
Šifra delatnosti: 9312
PIB: 101899823

Poslovni račun AK Valjevo:
Credit Agricole Srbija: 330-25001782-90