Obuka pilota za ultra lake letelice, zmajeve i žirokoptere

Aeroklub Valjevo u saradnji sa “Centrom za obuku pilota ,,Zemun Polje”
organizuje obuku pilota za ultra lake letelice, zmajeve i žirokoptere

Obuka za pilote ultralakih aviona sastoji se od teorijskog i praktičnog dela. Teorijska nastava će postaviti čvrste temelje i pripremiti vas za sigurno upravljanje vazduhoplovima. S druge strane, praktični deo obuke sastoji se od letenja, uz pomoć i prisustvo naših instriktora, a kasnije i samostalno.

Potreban broj sati leta za svaki vazduhoplov koji morate ispuniti pre dobijanja pilotske dozvole:
avion:
30 sati u vazduhu / 5 sati bez pomoći instruktora
zmaj:
15 sati u vazduhu / 3 sata bez pomoći instruktora
žirokopter:
35 sati u vazduhu / 5 sati bez pomoći instruktora

Po završetku obuke polaže se teorijski ispit u Direkciji civilnog vazduhoplovstva, a praktični ispit iz letenja na aerodromu uz prisustvo instruktora.
Da biste se prijavili, morate imati najmanje 16 godina i ispunjavali određene medicinske uslove:
Da nemate ozbiljnih srčanih zastoja ili poremećaja krvnog pritiska
Da nemate ozbiljnih poremećaja ravnoteže ili mišićnog sistema
Da nemate psihičkih poremećaja

Безбедност, квалитет и флексибилност који су вам потребни за успешну пилотску каријеру.