ПИЛОТ НА ЈЕДАН ДАН

Аероклуб Ваљево у сарадњи са Министарством одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за традицију, стандард и ветеране расписује дана 24.10.2023. године конкурс за учешће у пројекту ПИЛОТ НА ЈЕДАН ДАН.

Циљ пријекта је да полазници на Спортском аеродрому Дивци прођу једнодневну едукацију са информативним летом у школској једрилици „Бланик Л13“. са циљем да младим људима приближимо ваздухопловство као спорт и занимање.

Позивају се деца и млади узраста од навршених 14 до 25 година да попуне пријаву у формулару испод или пошаљу скинуту пријаву на адресу aeroklubvaljevo@gmail.com.

Уз пријаву доставити кратку биографију кандидата и мотивационо писмо за избор на конкурс, уплатити чланарину придруженог члана клуба у износу од 600 дин. Кандидати који буду изабрани биће обавештени о датуму почетка реализације пројекта.

Напомена: За кандидате млађе од 18 година неопходна је сагласност оба родитеља оверена код нотара.


Претходно летачко искуство ДАНЕ


Прихватам услове пријаве.
Подаци пријаве никако нису јавни и користе се у сврхе пријаве.
"Ставови изражени у овим публикацијама искључива су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Министарства одбране"

Аероклуб Ваљево у сарадњи са Министарством одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за традицију, стандард и ветеране расписује дана 24.10.2023. године конкурс за учешће у пројекту ПИЛОТ НА ЈЕДАН ДАН