Образац пријаве за конкурс за пилота једрилице

На конкурс могу да се пријаве све особе са навршених 14 година. За све особе млађе од 18 година потребна сагласност оба родитеља (За млађе од 18 година, потребно је попунити и послати образац Сагласност родитеља)


Претходно летачко искуство ДАНЕ

Чланство у другим спортским клубовима ДАНЕПрихватам услове пријаве.
Подаци пријаве никако нису јавни и користе се у сврхе пријаве.
"Ставови изражени у овим публикацијама искључива су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Министарства одбране"