Ljudske mogućnosti i ograničenja

/150
7

Ljudske mogućnosti i ograničenja

Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije

ispit u .PDF-u

1. Koja rečenica definiše hipoksiju:

2. Pravilna tehnika osmatranja vazdušnog prostora levo i desno od nosa aviona je:?

3. Do bolesti kretanja dovodi:

4. Iluziju da je avion na većoj visini nego što zaista jeste stvara:

5. Noću je lakše da se fokusirate na objekat ukoliko:

6. Šta pomaže u situaciji kada pilot ima poguban stav „ protiv autoriteta“ ?

7. Šta izaziva konduktivnu nagluvost:

8. Ukoliko se pilot približava pisti koja je veća od njegove matične, kakva će biti njegova percepcije te piste ?

9. Najčešći faktor koji utiče na većinu nesreća koje je mogu sprečiti:

10. Planirali ste da vodite nekoliko prijatelja na rekreativni let. Na dan letenja, meteorološki uslovi su prilično loši I duva jak vetar na pisti. Kao neko ko je kompetentan u proceni rizika, šta ćete odlučiti?

11. Koja izjava u vezi sa hipoksijom je tačna?

12. U kojem delu srca kontrakcijama nastaje puls?

13. Ako avion ubrzava, šta otoliti indikuju mozgu?

14. Miopija praznog prostora je stanje u kojem se oko prirodno fokusira na distanci od otprilike:

15. Za adaptaciju na mrak potrebno je _____ za štapiće i _____ za čepiće.

16. Koliko dugo ne bi trebalo da leti pilot nakon dobijenog lokalnog anestetika?

17. Ako vam je eustahijeva tuba blokirana i ne možete da očistite uši, trebalo bi da:

18. Koji savet biste dali pilotu koji ima simptome bolesti kretanja?

19. Koji od sledećih termina se generalno koristi da opiše vrstu ili vrste memorije u okviru predmeta Ljudske sposobnosti I ograničenja?

20. Koja izjava je tačna kada je u pitanju prisustvo alkohola u ljudskom telu?

21. Koliko vremena je otprilike potrebno da iz krvotoka iščezne jedna jedinica alkohola?

22. Hipoksija je rezultat:

23. Ugljen monoksid u kabini aviona je:

24. Da bi se izbeglo propuštanje važnih koraka, uvek koristite:

25. Sposobnost akomodacije oka:

26. Ukoliko bi nakon ronjenja, koje nije zahtevalo kontrolisani izlazak na površinu, osoba trebalo da leti na visini do 2400m( 8000 ft), preporučeno vreme koje bi trebalo da prođe pre tog leta je bar:

27. Koji deo nervnog sistema obično kontroliše disanje?

28. Stanje u kojem telo nema dovoljno kiseonika da bi normalno funkcionisalo zove se:

29. Pilot bi trebalo da prevaziđe simptome ili da izbegne kasnija javljanja hiperventilacije ?

30. Kada je osoba pod stresom ili uplašena, adrenalin koji se oslobađa u krvotoku automatski dovodi do:

31. U kojem delu oka je vizuelna oštrina najveća?

32. Ako pilot ima prostornu dezorijentaciju tokom leta gde su smanjeni vidni uslovi, najbolji način prevazilaženja ovog stanja je:

33. Spremate se za trening let sa instruktorom i ne možete da nađete listu za proveru. Trebalo bi da:

34. Jedan od načina za povećanje efektivnosti noćnog vida je:

35. Piloti sa izuzetnom prekomernom težinom su skloniji jednom od sledećih stanja ?

36. U sledeću rečenicu upišite najtačniji par odgovora od ponuđenih opcija.
Hemoglobin u eritrocitima se brže vezuje za _____ nego za _____.

37. Najbolje vreme da pilot putnicima da informaciju o proceduri u slučaju opasnosti je:

38. Efekti hipoksije se povećavaju:

39. U okviru ISA ( International Standard Atmosphere) povećanjem visine u troposferi, gustina vazduha se:

40. Koje pripreme su potrebne pilotu da bi adaptirao oči na noćno letenje?

41. Da li će prethodno iskustvo uticati na pilota u donošenju odluka ?

42. Nakon opšte anestezije, pilot ne bi trebalo da leti najmanje:

43. Na nekoj nadmorskoj visini, pritisak kiseonika u atmosferi je:

44. U avionima u kojima vazduh nije pod pritiskom, na velikim visinama količina kiseonika koja prolazi iz plućanih alveola u krv je:

45. Presbiakuzija je oštećenje sluha usled:

46. U prikazu koje vrste podataka analogni displej je bolji od digitalnog?

47. Kada leti sam, pilot koji sumnja da ima simptome prostorne dezorijentacije bi trebalo da:

48. Iako nije obavezan, dopunski kiseonik se preporučuje kada se leti noću na visinama iznad:

49. Šta je od sledećeg tačno kada pilot sedi visoko u kabini?
A. Dobar pogled na dole izvan kabine.
B. Loš pregled instrumenata.
C. Ometanje pri pogledu na gore izvan kabine.

50. Od ponuđenih opcija izaberite tačan redosled različitih faza procesa rezonovanja:

51. Nakon davanja krvi, koliko najmanje vremena pilot ne bi trebalo da leti?

52. Pre nego što se započne svaki manevar, svaki pilot bi trebalo da:

53. Šta uvek negativno utiče na sposobnost za letenje?

54. Šta od navedenog dovodi do gubitka svesti?

55. Dobri brifing sastanci su veoma važni. Šta može da bude rezultat lošeg brifinga ?

56. Koji od sledećih gasova, u zavisnosti od nivoa u krvi, reguliše brzinu i dubinu disanja?

57. Koji system organa distribuira kiseonik u telu?

58. Da bi se smanjila opasnost od sudara sa drugim avionom, koji može da bude na slepoj mrlji pilota i prilazi pod konstantnim relativnim uglom, pilot bi trebalo da:

59. Ako kao neiskusan pilot, letite sa nekim ko ima veliko iskustvo I uočite da radi nešto što smatrate opasnim, trebalo bi da:

60. U okviru ISA,sa povećanjem visine u Troposferi temperatura se:

61. Ako se atmosferski pritisak smanjuje, parcijalni pritisak kiseonika u atmosferi se:

62. Visok krvni pritisak može da se javi zbog?

63. Dalekovidost je prouzrokovana _____ očnom jabučicom i tretira se_____,
Dok je kratkovidost prouzrokovana _____ očnom jabučicom i tretira se _____

64. U koji situacijama se kod pilota javljaju “ leans” ( oblik prostorne dezorijentacije pri uglovnom skretanju)?

65. Menadžment rizika, ako deo proces donošenja odluka u vazduhoplovstvu, u cilju redukovanja rizika koji donosi svaki pojedinačni let oslanja se na:

66. Šta od sledećeg daje iluziju da je vazduhoplov niži u prilazu?

67. Ponavljanje informacije nekoliko puta prebacuje je u dugoročno pamćenje i to se naziva:

68. Koji organ kontroliše sve ostale telesne funkcije?

69. Ukoliko pacijent postane dezorijentisan u instrumentalnim meteorološkim uslovima, na šta bi prvo trebalo da se osloni?

70. U poređenju sa vizuelnim stimulansima, slušni stimulansi ( zvukovi):

71. Za pilota aviona, koji je na kursu sudara sa brzim avionom iz suprotnog pravca, slika aviona koji se približava će početi da se uvećava na sledeći način:

72. Koji od sledećih organa učestvuje u snabdevanju najpouzdanijeg izvora senzornih informacija?

73. Jačina zvuka se meri:

74. Šta najčešće dovodi do hiperventilacije?

75. Vestibularni aparat detektuje _____ ubrzanje:

76. Tokom penjanja na visinu od 18 000 ft, procenat kiseonika u atmosferi se:

77. Sklonost ka trovanju ugljen monoksidom se povećava:

78. Koji je najefektivniji način gledanja tokom noćnog leta?

79. Ko je odgovoran da proceni da li je pilot zdravstveno sposoban za određeni let, čak iako on ili ona imaju validno lekarsko uverenje:

80. Brzo ili veoma duboko disanje tokom korišćenja kiseonika može dovesti do stanja koje se zove:

81. Stanje prolazne konfuzije koje nastaje kada različiti čulni organi šalju pogrešne informacije mozgu zove se:

82. Koji od sledećih načina pomaže da se izbegne stres u kabini pilota ?

83. Da li se savetuje upravljanje avionom pilotima koji su na nekoj terapiji?

84. Koji deo oka je zadužen za periferni vid I osetljiv na niske nivoe svetlosti ?

85. Da bi video jasnu sliku dolazećeg aviona koji je zapažen okom, pilot bi trebalo da:

86. Šta se javlja pri penjanju na visinu iznad 18 000 ft u avionu bez pritiska vazduha i bez dopunskog kiseonika ?

87. Količinu svetlosti koja ulazi u oko kontroliše:

88. Ukoliko bi nakon ronjenja, koje je zahtevalo kontrolisani izlazak na površinu, osoba trebalo da leti na visini do 2400m( 8000 ft), preporučeno vreme koje bi trebalo da prođe pre tog leta je bar:

89. Šta podrazumeva gubitak sluha prouzrokovan bukom?

90. Pogubni stavovi se javljaju kod svih pilota u određenoj meri i u nekim momentima. Koji od sledećih navedenih su takvi stavovi:

91. Koja od sledećih karakteristika ili stavova pilota je opasna tokom leta ?

92. U poređenju sa nepušačima, pušači mogu da osete uticaj hipoksije na:

93. Dva pilota sede za komandama i oba su kvalifikovana za tip. Na početku leta dolazi do otkaza motora. Ko preuzima kontrolu nad avionom?

94. Slepilo za boje ili preciznije rečeno poremećaj kolornog vida je prouzrokovan:

95. Pravilan proces od tri koraka u prenosu kontrole u letenju među pilotima uključuje sledeće reči: (a)Tvoje komande, (b) Moje komande, i (c) ______

96. U sledeću rečenicu upišite najtačniji par vrednosti iz ponuđenih odgovora:
Maksimalni preporučeni nivoi konzumiranja alkohola sedmično su _____ za muškarce i _____ za žene. (1 jedinica = 10 ml alkoholnog pića)

97. Koje je najvažnije čulo za prostornu orjentaciju ?

98. Nakon koje visine je potrebno da piloti udišu dodatni kiseonik?

99. Konstantno pridržavanje odobrene liste provere je znak:

100. Najefikasnija tehnika otkrivanja drugog aviona tokom noći je:

101. Na nadmorskoj visini, zapreminska proporcija kiseonika u atmosferi je:

102. Pogrešna percepcija koju karakteriše iskrivljenost realnog čulnog stimulusa poznata je kao:

103. Opasnost od prostorne dezorijentacije tokom leta u pri slaboj vidljivosti može se redukovati:

104. U okviru ISA, sa povećanjem visine u Troposferi, pritisak se:

105. Imate prehladu, nos i sinusi su zapušeni i na rasporedu ste za letenje. Trebalo bi:

106. Frekvenca zvuka koju mlada osoba može da čuje iznosi:

107. Kod pilota, dugi letovi tokom visokih letnjih temperatura povećavaju mogućnost za nastanak dehidriranosti obzirom da:

108. Piloti je skloniji prostornoj dezorijentaciji ukoliko se:

109. Dalekovidost i kratkovidost su obično prouzrokovane:

110. Kao kapetan aviona, trebalo bi da pokažete dobre veštine u vođstvu. Koja od ponuđenih nije takva veština?

111. Moždane ćelije, usled nedostatka kiseonika, počinju da odumiru za:

112. Ponavljanje informacije nekoliko puta prebacuje je u dugoročno pamćenje i to se naziva:

113. Koji gas, ( telo ga apsorbuje tokom normalnog disanja), igra važnu ulogu u dekompresionoj bolesti?

114. Poveli ste prijatelja na let i nalazite se na visini od 6000ft. Vaš putnik počinje da oseća vrtoglavicu, osećaj bockanja u koži, ima poremećaj vida i na kraju gubi svest. Vaš putnik verovatno ima:

115. Hiperventilacija nastaje zbog:

116. Najčešći simptom ili simptomi hipoksije mogu biti:

117. Krv prenosi _____ po celom telu i uklanja _____ iz tela uz razmenu koja se obavlja _____ u.

118. Šta pomaže u situaciji kada pilot ima poguban stav „neranjivosti“ ?

119. Mentalna preopterećenost najčešće:

120. Spoljašnje, srednje I unutrašnje uho su ispunjeni:

121. Gde se nalazi slepa mrlja?

122. Najbolja prevencija u slučaju da neko ima simptome stroboskopskog efekta je:

123. Veliko ubrzanje može stvoriti iluziju

124. Koja je to stvar koju pilot zapostavlja u situaciji kada se oslanja na kratkoročnu ili dugoročnu memoriju?

125. Najznačajniji faktor koji doprinosi početku bolesti kretanja je:

126. Koliko jedinica sadržaja ima kratkoročna memorija i koliko dugo ih čuva?

127. Adaptacija na mrak se oštećuje izlaganjem:

128. U ISA, povećanjem visine u Stratosferi, temperatura:

129. Ako je pilot navikao da leti u relativno zagađenom I zamagljenom vazduhu, onda će pri letenju na čistom nebu:

130. Ukoliko je neophodan savet u vezi sa mogućim letenjem tokom bolesti, pilot bi trebalo da kontaktira.

131. Velike koncentracije ugljen monoksida u ljudskom telu dovode do:

132. U okviru ISA atmosferski pritisak iznosi:

133. Osoba ne može biti član posade aviona civilnog saobraćaja ukoliko je konzumirala alkohol

134. Od čega će zavisiti uzrok gubitka sluha zbog buke ?

135. Kako pušenje utiče na pilota ?

136. Na sposobnost pilota da se odupre silama umerene jačine može da utiče:

137. Visinomer sa tri skazaljke koristi se u mnogim avionima lake avijacije
a. Lako se dešava da se pogrešno očitava
b. Retko se pogrešno očitava
c. Tačan i pouzdan .
d. Nije baš pouzdan i tačan

138. Šta pomaže u situaciji kada pilot ima poguban impulsivan stav?

139. “Greška “ je generički termin koji opisuje sve situacije kada serije mentalnih ili fizičkih aktivnosti ne dovedu do planiranih rezultata.“Greške“:

140. Šta se preporučuje u cilju sprečavanja ili prevazilaženja prostorne dezorijentacije:

141. Najčešći simptom ili simptomi hipoksije mogu da budu:

142. Akomodacija je sposobnost sočiva da fokusira svetlosne zrake sa bliskog objekta na foveu: Akomodaciju kontrolišu:

143. Koji efekat ima zamagljenost na sposobnost uočavanja saobraćaja ili strukturu terena tokom noći?

144. Na šta bi pilot prvo trebalo da se osloni ukoliko postane dezorijentisan u Vizuelnim meteorološkim uslovima?

145. Vazduh u atmosferi čine:

146. Najbolji metod u traženju nekog drugog saobraćaja noću je

147. U procesu donošenja odluka u vazduhoplovstvu, koji je prvi korak u neutralisanju pogubnih stavova?

148. Koja je svrha Eustahijeve tube?

149. Za vreme leta, promene spoljašnjeg vazdušnog pritiska mogu da dovedu do stanja da se vazduh koji je zarobljen u telesnim šupljinama širi i skuplja. Ovo se zove barotraumas uha i najčešće deluje na:

150. Šta su stres faktori ili stresori?

Your score is

0%