Skupština Aerokluba Valjevo 1. Oktobar 2017.

Hvala Draganu Stojanoviću na ustupljenim fotografijama.